Velkommen inn i rollespillet!

Rollespillbussen er en buss fylt med utstyr og rekvisitter for å skape nye historier, univers og kreative roller.

Gjennom rollespillbussen vil elevene bli tatt med på en reise inn i et fiktivt univers hvor samarbeid, urettferdighet og klimautfordringer står i fokus. Gjennom lek og utfordringer skal elevene få lov til å grunnlegge egne land hvor de selv bestemmer hva som er lov og ikke. Hva skjer når elevene selv skal bygge et land fra bunnen av, kanskje med flere eller færre ressurser enn nabolandet, og med naturkatastrofer som truer den trygge tilværelsen?

Når elevene kommer om morgenen vil de bli introdusert for et fiktivt univers og de vil få hver sine roller som de ganske snart trer inn i, med hjelp fra utøverne. Så starter rollespillet – som varer hele skoledagen. Elevene vil være en del av universet også når de tar pauser og spiser mat.

Dagen blir ledet av to profesjonelle skuespillere, Rose Marie Aker og Svend Erichsen. Disse er også svært erfarne i arbeid med barn og unge i skolen, og vil legge til rette for at dette skal bli en trygg og spennende dag for elevene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Produsent: Oppland fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Rollespel:Gjennom å verta ført inn i ein fiktiv situasjon, set vi oss i stand til å oppleve og til å prøve ut ting vi ynskjer å gjera. Simulering og late-som-aktivitet er mykje brukt i både næringsliv og i samfunnet elles, og er særs effektivt for å utforske, undersøkje, forstå og for dybdelæring.

Om kunstner / utøver / gruppe

Rose Marie Aker og Svend Erichsen er båe utdanna skodespelarar frå NORD universitet, tidlegare kalt HINT. Dei har forutan brei erfaring frå teater også jobba mykje med kunst og kulturprosjekter for barn og unge i skulen, og er blant dei aller beste vi har i dette feltet der skule og kunst/kultur møtast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s