Ord som motstand

I dag har vi tilgang på mer kunnskap og informasjon enn noen generasjon tidligere. I dette havet av informasjon kan det være vanskeligere å navigere enn før. For hva er egentlig sant, og hva er godt nok gjennomtenkt? I 2020, 75 år etter 2. verdenskrig kan man se likhetstrekk med tiden før krigen brøt ut. Vi ser framveksten av høyrepopulisme, rasisme og voldelige ekstremistiske og autoritære bevegelser over hele verden, enda en gang. Og selv om det til alle tider har blitt gjentatt at vi må lære av historien – gjør vi egentlig det? 

I forestillingen Jeg foretrekker lyset blir vi kjent med Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) som før krigen ble regnet som en av Norges mest anerkjente forfattere. Hun var den andre kvinnen til å motta Statens kunstnerstipend etter Sigrid Undset. I mellomkrigstiden advarte hun mot fascismens fremvekst, og skildret sosiale forhold i Norge som ellers ikke så ofte ble trukket fram. Under okkupasjonen ble hun en aktiv motstandskvinne, hun var bl.a redaktør for den illegale avisen Jøssingposten, men ble tatt og sendt til Grini. Hun ble torturert og svevde i lang tid mellom liv og død. Etter krigen bestemte hun seg for å starte et opplysningsarbeid for å gi unge mennesker den kunnskapen hun mente vi behøvde for å hindre nye kriger og ny fremvekst av fascisme.

Elevene vil bli kjent med et utvalg av Ingeborg Refling Hagens forfatterskap, hennes liv og arbeid. Gjennom ulike grep knytter vi dette opp mot dagens politiske og økonomiske virkelighet, og viser at materialet er gjenkjennelig og aktuelt for unge mennesker i dag.

I forfatterskapet hennes kan vi se at hun peker på de mørke sidene i mennesket som fører til menneskefiendtlighet. Men hun viser oss også hvilke sider mennesket har som kan overvinne disse kreftene. Ingeborg var framtidsrettet i sitt arbeid. Kunnskap er viktigste middel mot fascismen, kunne hun si. Hun ville gjøre oppmerksom på hvilke kunnskaper vi trenger for å ta de riktige valgene når det gjelder, etterpå kan det være for sent.

Jeg foretrekker lyset,
da ser en faren stor,
men øyner håp i “ENHET”
og tror på hjertets renhet
som vil ett – – – –                              
                    LIV PÅ JORD

(sitat fra diktet Jeg foretrekker lyset, 1962)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s