Om

Jeg er utdannet skuespiller med en Bachelor fra Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT/Nord-Universitet) 2012-2015.

Jeg lager egne forestillinger gjennom ulike kompanier, blant annet SMÆSH! (teater for barn og ungdom), Hafnor/Erichsen (helaftens produksjoner) og Norsk skuspillerstudio (eksperimentelle og performative produksjoner). Jeg jobber også som frilanser i registyrte oppsetninger, i teater, film og TV.