Rollespillbussen (2020)

Velkommen inn i rollespillet!

Rollespillbussen er en buss fylt med utstyr og rekvisitter for å skape nye historier, univers og kreative roller.

Gjennom rollespillbussen vil elevene bli tatt med på en reise inn i et fiktivt univers hvor samarbeid, urettferdighet og klimautfordringer står i fokus. Gjennom lek og utfordringer skal elevene få lov til å grunnlegge egne land hvor de selv bestemmer hva som er lov og ikke. Hva skjer når elevene selv skal bygge et land fra bunnen av, kanskje med flere eller færre ressurser enn nabolandet, og med naturkatastrofer som truer den trygge tilværelsen?

Når elevene kommer om morgenen vil de bli introdusert for et fiktivt univers og de vil få hver sine roller som de ganske snart trer inn i, med hjelp fra utøverne. Så starter rollespillet – som varer hele skoledagen. Elevene vil være en del av universet også når de tar pauser og spiser mat.

Dagen blir ledet av to profesjonelle skuespillere, Rose Marie Aker og Svend Erichsen. Disse er også svært erfarne i arbeid med barn og unge i skolen, og vil legge til rette for at dette skal bli en trygg og spennende dag for elevene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Produsent: Oppland fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Rollespel:Gjennom å verta ført inn i ein fiktiv situasjon, set vi oss i stand til å oppleve og til å prøve ut ting vi ynskjer å gjera. Simulering og late-som-aktivitet er mykje brukt i både næringsliv og i samfunnet elles, og er særs effektivt for å utforske, undersøkje, forstå og for dybdelæring.

Om kunstner / utøver / gruppe

Rose Marie Aker og Svend Erichsen er båe utdanna skodespelarar frå NORD universitet, tidlegare kalt HINT. Dei har forutan brei erfaring frå teater også jobba mykje med kunst og kulturprosjekter for barn og unge i skulen, og er blant dei aller beste vi har i dette feltet der skule og kunst/kultur møtast.

Kurs

Jeg holder kurs for både amatører og skuespillere i alle aldre. Med bred erfaring med fysiske og psykologiske spillestiler, god teoretisk og praktisk forståelse og pedagogisk bakgrunn kan jeg skape engasjement og intuitiv forståelse for skuespiller- og teaterfaget.

Jeg har holdt kurs i:

Penkametode/tekstanalyse og Stanislavskij-metode.

Kollektiv improvisasjon for ensembler som ønsker å bli bedre på skapende prosesser.

Tegneserieteater.

Monologer.

Scenekamp.

Spill for kamera og coaching på sett.

Barne- og ungdomsteater.

Jeg har lest med flere for opptak til ulike teaterskoler, og er stolt av at flere av dem har kommet inn der de søkte.Kreativt Partnerskap

Kreativt Partnerskap er en undervisningsmodell utviklet av CCE (Creativity, Culture and Education) som går ut på at kunstnere har intervensjoner på skoler der det undervises i vanlige skolefag, men med kunstnererfaringen som fundament for undervisningen. Kollektiv læring, lek og praktisk tilnærming til læring er typisk for oppleggene. Hensikten er å i møtekomme flere av skolens utfordringer som kan være av faglig, sosial og/eller strukturell art.

Jeg er seritifisert både som Kreativ Agent, og Kreativ Utøver etter modellen og har jobbet over tre sesonger i Kreativt Partnerskap for Oppland fylkeskommune og Moss kommune.

Kunsten å lære

Kunsten å lære (KÅL) var et 12 ukers forskningsprosjekt på 6 skoler i Oppland Fylke våren 2018. Prosjektet hadde som intensjon å se om kreativ undervisning kunne ha en kortsiktig og/eller langsiktig påvirkning på eksekutive funksjoner hos barn og unge. Som utøver brukte jeg metoder og tenkning fra teaterfaget og teaterpedagogikken på ordinære skolefag som samfunnsfag, norsk og matematikk. Resultatene kom våren 2019 og viste signifikant endring i eksekutive funksjoner og sosiale evner i positiv retning hos elevene som hadde KÅL, målt opp mot kontrollskoler.

Prosjektet var et samarbeid mellom Oppland Fylkeskommune, Creativity Culture and Education, Universitetet i Santiago (Chile) og Høgskolen i Lillehammer.

SPLÆSHCAMP

SplæshCamp er nordens største sommerleir for teater, film og kulturinteressert ungdom i alderen 13 – 19 år. Leiren arrangeres av Frilynt hvert år på Hove leirsted utenfor Arendal.

Jeg var pedagog på SplæshCamp 2017 i skuespillerteknikk og ble invitert tilbake året etter på grunn av gode resultater og en flott visning som elevene skapte selv. Arbeidet gikk ut på å trene basis skuespillerferdigheter for ungdommer og kollektiv prosess for å skape en kort visning i en bestemt teaterform.

Hartvig Nissen VGS

Våren 2010 ble jeg ansatt som lærervikar på dramalinja på Hartvig Nissen VGS. Jeg underviste i Teaterproduksjon I og II og Teaterproduksjon Fordypning og Teater i Perspektiv. Jeg hadde regi på andre klasses oppsetning av “Hamlet” og tredje klasses oppsetning av “MacBeth”. I tillegg hadde jeg ansvaret for lys og teknikk på skolen. Jeg jobbet på skolen til ut skoleåret 2011.