Våren 2010 ble jeg ansatt som lærervikar på dramalinja på Hartvig Nissen VGS. Jeg underviste i Teaterproduksjon I og II og Teaterproduksjon Fordypning og Teater i Perspektiv. Jeg hadde regi på andre klasses oppsetning av “Hamlet” og tredje klasses oppsetning av “MacBeth”. I tillegg hadde jeg ansvaret for lys og teknikk på skolen. Jeg jobbet på skolen til ut skoleåret 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s